8 Methods Of Telepathy Artist Domination

8 Methods Of Telepathy Artist Domination

אמן טלפתיה דתי היא אמנות שיש את היכולת אינטראקציה ניצול רק כוחו של המוח; את היכולת ל- להבין את מחשבות אחר יחיד. זה מקורו בשפה היוונית העתיקה, ו מרמז 'הרחוק תחושה', שם חמלה היא חזק בין כמה אנשים. . המונח לא יצר עד בסוף המאה ה -19, כאשר יותר אנשים נכתב ל- מאמינים על דרך המוח עובד, ואיך אנחנו מסוגל להבין. עם אחרים טלפתיה וכישוף יש כל הזמן תחת שיחה. המסרים הם לפשוט באמצעות שונים מדיומים כגון קלפי טארוט, כדורי בדולח, חלומות, או אפילו בלי בקשה ש שלחו דרך המוח, שבו הטבע טלפתי של המכשפה הוא מופעל לעבד את התמונות או מחשבות כי באים מדריכים רוחניים או חיה שלהם כדי לקבוע תשובות אל חששות שהתבקשו

טלפתיה הוא ביותר משותף עם תאומים זהים , במיוחד מי יש בנפרד במשך כמה שנים, כמו מדעית מחקרים יש הראה שחייהם דומים , והם תדירים מרגישים כאילו חלק מהם הוא חסר . תאומים זהים יש גם כבר לזכור כדי להיות מסוגל לשוחח אחד עם השני ( בעיקר החל מגיל תינוקות) בלי עשיית שימוש שלהם עיקרי חושים, קרובות משמיט הסובבים אותם בעולמם הקטן שיש לו יש בעצם כבר מיוצר . קטנים ש חשבו על יש גבוהים כוחות נפשיים כמו הבוגרים ושווי, בשל המבוגר המופיעים ל- לסמוך החושים הפיזיים שלהם שנגזרים מיקום בעולם .

מסקנות ראשי העיקריות חשף כי אנשים שהיה גדול יותר נפח הציל כוח נפשי היה מסוגל לקבל גדול יותר מספר מתאימות תשובות . בדיקה זו יש הוכיח להיות הכי חותכת ב מחקר של אנרגיה נפשית וטלפתיה בין אנשים .

טלפתיה יש בעצם היה נושא של המון מדעי ויכוחים מחקרים. אחת נושא כי יש לא להיכנס שאלה הוא עשיית שימוש טלפתיה בין חיות. הם תדיר מודע של בעליהם רעיונות ו רגשות , וניתן בעיקר להיות גילה הנפקה נוחות כאשר בעליהם הוא חולה או מדוכא. פעמים רבות , את התנהגות של החיה שינויים קצת אם הבעלים בגלל החזרה בית, כמו החיה נראה ל- הודעה שלהם רעיונות כשהם מתקרבים הבית . זה התנהגות שורר ב ילדים ; ההורים יש דיווחו כי קטן ילדים מעשה הרבה יותר טוב מיטב לפני והשני אמהות ואבא נכנס הבית שלך